WAT IS VEERKRACHT

 

VERSTERK JE WELBEVINDEN

 

Veerkracht is een belangrijk en effectief vermogen. Veerkracht betekent letterlijk ‘het vermogen om mee te veren met de omstandigheden en uiteindelijk weer terug te veren in je oorspronkelijke kracht’. Het is een waardevolle kwaliteit die je kan helpen om beter om te gaan met stress en tegenslag en om er van te herstellen. Je ontwikkelt een gezonde relatie met tegenslag en lijden.

Als er iets ingrijpends gebeurt in je leven is het normaal dat je je daar verdrietig over voelt en stress van ervaart. Het durven voelen en accepteren van onplezierige emoties is juist een veerkrachtige reactie. Als je over veerkracht beschikt, ben je in staat om in moeilijke stressvolle periodes positief en toekomstgericht te blijven en kun je als mens een enorme groei doormaken.
Door te veel stress kan uitputting ontstaan. Dit kan leiden tot burn-out, depressie en psychosomatische klachten. Sommige mensen beschikken over een aangeboren vorm van veerkracht. Anderen hebben het minder. Maar er is hoop, veerkracht is te ontwikkelen.

Om ons welbevinden te bevorderen kunnen we veerkracht trainen. Hiervoor heb je motivatie, discipline en een goed programma nodig. Dat programma bieden wij, de rest moet je zelf doen. Lastig… maar niet onmogelijk.
Als je besluit om te werken aan het vergroten van je veerkracht kies je voor een krachtig instrument om weerbaarder in het leven te worden. Het is een levenskunst om problemen anders te bezien en om te stoppen met verzet tegen zaken die onveranderlijk zijn. We beseffen dat het een grote stap is om te gaan trainen met veerkracht, helemaal in moeilijke tijden als niets meer zo is als het was.
Net als iedereen hebben ook wij menige levenscrises doorstaan, ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, dierbaren verloren en teleurstelling, verlies en verdriet gehad. Wij hebben op een gegeven moment bewust gekozen om veerkracht te ontwikkelen. Na vallen en opstaan durven we te beweren dat we in staat zijn om meer mee te bewegen met de onvoorspelbare en soms harde lessen van het leven.
Veerkracht ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Als je veerkracht in jezelf ontwikkelt, ontwikkel je meer tolerantie voor de mening van de ander. Met minder oordeel en meer begrip voor een andere visie en levenshouding. Zo kun jij het verschil maken.
De afgelopen jaren leefden velen van ons met het idee dat er alles mogelijk is. Als we willen, als we positief denken, dan realiseren we onze dromen. We zijn immers zelf verantwoordelijk. De ontwikkelingen in de positieve psychologie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan andere inzichten en mogelijkheden voor welbevinden. De kracht van positiviteit is enorm. We moeten ons echter wel realiseren dat het leven niet maakbaar is en we behoorlijk met de keerzijde van het leven geconfronteerd kunnen worden. Daarom is naast de kracht van positiviteit denken, het ontwikkelen van veerkracht een krachtig instrument om beter om te gaan met de dingen in het leven die we liever niet willen.
We kunnen veel leren van oude en nieuwe ontwikkelingen uit de filosofie en psychologie We krijgen allemaal wel een bepaald gevoel bij ‘lekker stoïcijns doorgaan’. Het universele beeld is veelal: negatief, pessimistisch, kop in het zand, niet nadenken en doorgaan. Dat ‘doorgaan’ is interessant, want dat moeten we immers allemaal ons hele leven lang. In dat woord zit veel dynamiek, daar kunnen we veel uit putten.
Het stoïcisme heeft een boeiend uitgangspunt. Het gaat over de mens in zijn omgeving en zijn verhouding tot het menselijk lijden. Welke invloed hebben wij op het leven. En in welke mate komt ons lijden voort uit de dingen waar we ons op richten. Alleen al de overweging om op deze wijze te kijken naar het leven is een vorm van veerkracht.
Verschillenden inzichten uit de filosofie, mindfulness het bewust aandacht geven aan het moment zonder hierover te oordelen. Acceptance and commitment therapie, het is zinloos om te vechten tegen onvermijdelijke zaken die uiteindelijk ten koste gaan van waardevol leven. En inzichten uit de positieve psychologie, wat kun jij zelf bijdragen aan je welbevinden, zijn uitgangspunt geweest voor het schrijven van een boek over veerkracht en het verder ontwikkelen van activiteiten die wij aanbieden op deze site.

OVER ONS

ANITA LAUMANN EN JACQUELINE VAN VREDEN

boek bestellen

bestel het handboek voor meer veerkracht

inspiratie

DEEL JE PERSOONLIJKE VERHAAL

meld je aan

ja, ik wil meer
veerkracht